Loading

流 动 环 境 资 源 中 心

流动环境资源中心

 

流动环境资源中心将到访学校、屋苑、商场和公共空间,透过互动游戏及升级再造工作坊,将减废和低碳生活贴士带给学生和市民大众。欢迎社会各界申请。

 

下载申请表

 

流动环境资源中心

                        

   

 


 游戏及工作坊花絮 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

返 回 页 首目 录

 

User review date: 
星期一, 4 七月, 2016