Loading

流 動 環 境 資 源 中 心 社 區 推 廣 計 劃

流動環境資源中心社區推廣計劃

 

流動環境資源中心將到訪學校、屋邨和商場,以一個便捷的途徑,將最新的環保資訊帶給市民,讓市民大眾可輕易得到環保的訊息和知識,共同參與環保。流動環境資源中心現時的主題是「低碳生活」及「氣候變化」,流動環境資源中心由201971日起暫停接受申請直至另行通知。

 

流動環境資源中心現時的主題

                        

 

 

   

 

 

 

 
 
 

 


花絮
 
 

  

 


  

 
 
 
 

 

返 回 頁 首目 錄

 

User review date: 
星期一, 4 七月, 2016